Natuurgeneeskunde

In december 2017 ben ik afgestudeerd als natuurgeneeskundig diertherapeut. Tijdens deze studie heb ik een brede kennis opgebouwd van dieren, zoals medische basiskennis, gedragsleer, kennis van het bewegingsapparaat en voeding. Naast de theorie was er vooral veel aandacht voor de praktische kant, de behandeling en verzorging van dieren.

Door mijn opleiding en mijn praktische ervaringen heb ik veel kennis over verschillende diersoorten opgedaan. Naast honden, katten en paarden heb ik ook gewerkt met o.a. koeien, schapen, geiten, kippen en varkens.


 Hoe werkt natuurgeneeskunde?

In de natuurgeneeskunde wordt genezing bereikt door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen en/of te herstellen en wordt gezocht naar de oorzaak van de symptomen i.p.v. in te grijpen in de lichaamsfuncties om symptomen te bestrijden.  

In een natuurgeneeskundige behandeling wordt gekeken naar de natuurlijke behoefte van de diersoort, het ras en het individuele dier en brengen we de verschillende factoren die het dier beïnvloeden in kaart, zoals voeding, sociale interactie, huisvesting, karakter en genen. Het is belangrijk in een natuurgeneeskundig consult een zo compleet mogelijk beeld te vormen van wie het dier is, wat het dier heeft meegemaakt, welke klachten er in het verleden geweest zijn en waarom dit dier deze klachten heeft ontwikkeld, de constitutie van het dier, de oorzaak en het verloop van de klachten.

Op deze wijze kan achterhaald worden waar de symptomen vandaan komen en gekeken worden hoe deze klachten het beste kunnen worden opgelost. Door de oorzaak van het probleem aan te pakken, is het in veel gevallen mogelijk de verstoring die de klachten veroorzaakte weg te nemen.

Afhankelijk van de klacht zal de behandeling bestaan uit praktische maatregelen en indien nodig natuurgeneeskundige middelen om het dier te ondersteunen bij het herstel.


 Wat is het zelfherstellend vermogen?

Het lichaam is constant bezig om een optimaal evenwicht te zoeken om zichzelf te beschermen tegen verschillende invloeden zoals ‘ziekmakers’, bijvoorbeeld bacillen, virussen en bacteriën, maar ook omgevingsfactoren zoals de zon, huisvesting (hygiëne) en sociale structuren en relaties. Alle factoren die invloed hebben op het dier en de gezondheid spelen hierbij een rol, ook de (genetische) aanleg is van belang.


Dit complexe en ingenieuze mechanisme herstelt de ‘fouten’ die ontstaan als de balans is verstoord en zal ingrijpen om de gezondheid te behouden. Dit mechanisme wordt het zelfherstellend vermogen genoemd.

Het doel van een natuurgeneeskundige behandeling is dus om het zelfherstellend vermogen te stimuleren/ prikkelen en te ondersteunen waardoor het lichaam geactiveerd wordt om zelf het probleem te herstellen. Er wordt gewerkt met praktische maatregelen en waar nodig worden natuurlijke middelen gebruikt om het lichaam van uw dier te stimulerende de verstoring te corrigeren.


U kunt hier de algemene voorwaarden en de privacy verklaring vinden.